Kursai skirti 1AKv ir 1AM2.

Kursas skiriamas I kurso mokiniams.

Literatūros kursas skirtas nuotoliniam mokymui I kurso mokiniams. 

                                                      Ugdymo tikslas

Padėti mokiniams ugdytis komunikavimo lietuvių kalba ir literatūrinę (kultūrinę) kompetencijas; susiformuoti laisvo, atsakingo žmogaus savimonę, asmeninį santykį su literatūra (kultūra), išsiugdyti kūrybinį ir kritinį mąstymą.

Ugdymo uždaviniai

·Pažinti lietuvių kalbą ir kultūrą (literatūrą), šį pažinimą vertinti kaip asmens kultūrinės ir pilietinės brandos prielaidą;

·ugdytis komunikavimo lietuvių kalba kompetenciją kaip asmens daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos dalį;

·pažinti ir kritiškai vertinti savo kalbinius gebėjimus ir kryptingai siekti juos tobulinti bei padėti tai daryti kitiems;

·jausti atsakomybę už savo gebėjimus komunikuoti lietuvių kalba. 

Kursui skiriama 136 val. II kurso mokiniams.