II kurso vokiečių kalbos nuotolinio mokymo kursas sudarytas remiantis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis ir bendrojo išsilavinimo standartais.

2 kurso vokiečių kalbos nuotolinio mokymo kursas sudarytas remiantis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis ir bendrojo išsilavinimo standartais.